In het nieuwe werkjaar vindt er in onze St Petrusparochie een innovatie plaats en wel binnen het ‘familiepastoraat’. Dat houdt in dat we op een innovatieve wijze de geloofsvorming en gemeenschapsvorming van jong en oud willen uitbreiden en verstevigen.

 

In het verleden werden de doopouders individueel voorbereid op de doop van hun kindje. Zo was ook de voorbereiding van de Eerste Communicanten en de Vormelingen beperkt tot de dag van de heilige Communie en het Vormsel. Ook bij de huwelijksparen hield na de grote dag van hun huwelijksviering het contact met de parochie op te bestaan.

Het nieuwe dat we in onze parochie willen invoeren, bestaat eruit dat we ouders en kinderen samen brengen en voor langere tijd ondersteunen om gezamenlijk de vorming in het geloof en in de gemeenschap te ontvangen. Zo komt het eigen gezin en de bredere familiekring centraal te staan.

 

Daarom wil het nieuwe familiepastoraat ouders en kinderen samenbrengen en een blijvende betrokkenheid met hen creëren. Zo worden de doopouders onderling samengebracht, zetten de kleuters en kinderen samen met hun ouders de eerste stapjes in de parochie; om de Eerste Communie te kunnen doen, worden de kinderen samen met hun ouders voorbereid op dat grote feest. Dat gebeurt in een traject van anderhalf tot twee jaar waarin de kinderen hun ouders meenemen naar de ‘lessen’! Totdat het kind er aan toe is om de Eerste Communie te doen in een van de ‘gewone’ zondagsvieringen, omringd door de eigen familie. Zo’n traject is er ook voor de vormelingen: hun voorbereiding op het Vormsel doen ze samen met hun ouders en ook daar gaat het om anderhalf tot twee jaar. Bij de tieners en de jongeren is de participatie van de ouders anders, maar we brengen tieners en jongeren vooral onderling samen. Dat is trouwens ook wat ze zelf het liefst willen: samen!

 

 

 

Het lopende werkjaar van ‘21/’22 wordt gebruikt om de ‘transitie’ van ‘traditioneel’ naar ‘innovatief’ pastoraat voor te bereiden. Daartoe is al een equipe voor het familiepastoraat samengesteld. Gelukkig is onze nieuwe pastor Ad Verest bereid om, zolang als nodig is, de ‘projectleider’ van dat innovatieve familiepastoraat te zijn. Dit vernieuwende project van familiepastoraat zal geleidelijk aan het hele parochieleven – ook bij de volwassenen en ouderen – stimuleren en heeft het volle support van ons pastoraal team. Zodanig zelfs dat het innovatieve familiepastoraat speerpunt is geworden van het pastorale beleid van onze parochie in Eindhoven-Noord. Zo hopen we de levenslange vorming in het geloof en in het gemeenschapsleven voor jong en oud met elkaar te integreren. Om uiteindelijk met het familiepastoraat een ware impuls van vitaliteit en vreugde te geven aan onze katholieke geloofsgemeenschap rond onze Heer Jezus Christus.