Het “Open Huis Sint Cathrien is een zelfstandige stichting op oecumenische grondslag. De vrijwilligers zijn van protestantse en rooms-katholieke huize. Het Open Huis huurt de ontmoetingsruimte van de Catharinakerk (Sint Jorisparochie) en zorgt daar voor een inloophuis.

De Ontmoetingsruimte bereikt u via de hoofdingang van de kerk en bevindt zich links achterin. Iedereen is daar op dinsdag, donderdag en vrijdag van harte welkom. De deur staat open van 10.30-16.30 uur.

Gastvrijheid

De vrijwilligers schenken u graag een kopje koffie of thee, staan open voor een gesprek, maar altijd kunt u er zijn zoals u het wenst. Hebt u behoefte aan een moment rust of wilt u wat lezen, kan dat even goed. Tussen 12.15-12.45 uur is de ontmoetingsruimte even gesloten voor een bezinningsmoment in de kerk en om de maaltijd voor te bereiden.

Maaltijd

Tussen 12.45-13.15 uur is er een gezamenlijke broodmaaltijd met fruit en/of soep. Na de maaltijd gaat een mandje rond voor een vrijwillige bijdrage.

Andere activiteiten

Op dinsdag is er een verhaal, op donderdag een meditatieve viering in de geest van Taizé en op vrijdag een getijdeviering met orgelmuziek. Iedereen is daarbij welkom. Periodiek wordt er achterin de kerk een expositie georganiseerd. Daarin komen religieuze, diaconale en maatschappelijke onderwerpen aan de orde. De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van de Stadskerk.

Informatie.

U kunt onze website bezoeken: coordinator@openhuiscathrien.nl) of loop even bij ons binnen.