Zo hebben ze recentelijk een hele zaterdag auto’s gewassen bij de pastorie van de Petruskerk en hebben ze 15 juli met een gelegenheidskoor in de Petruskerk de zang verzorgd tijdens de viering van 10.00 uur.

Bent u niet in de gelegenheid geweest om op die zaterdag langs te komen of om de viering van 15 juli bij te wonen,

dan kunt u hen ook financieel ondersteunen door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL82 RABO 0138 7975 28 t.n.v. Stichting Internationale pastorale vakanties te Cuijk.