Geloven doe je samen!
Dit doe je als ouders, als gezin met je kinderen,
met familie in de parochiegemeenschap.
Maar hoe doe ik dat, samen geloven, wat komt erbij kijken?
Hoe pas ik dit praktisch toe in mijn leven?
Hoe ga ik dit doen als mijn kind gedoopt wordt?
Maar ook: hoe ga ik daar mee verder als mijn kind gedoopt is
en opgenomen in de Kerk,wat kan ik hem of haar nog meer meegeven?

Het nieuwe traject
In een nieuw traject, dat door en voor jonge echtparen wordt georganiseerd,
willen we dieper ingaan op de geloofsbeleving en geloofsopvoeding binnen het gezin, met of zonder kinderen.
Tijdens meerdere avonden gaan we in op verschillende thema’s in relatie tot de Kerk
en in relatie tot elkaar. Ook is er de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen,
elkaar te ontmoeten in gesprek en vragen te stellen
over alles wat je maar bezig houdt omtrent geloof en gezin.

De doopvoorbereiding is zo onderdeel van het traject dat uitnodigt om verder te kijken dan alleen het doopsel.
We willen samen met andere echtparen groeien in geloof en ontdekken
hoe dat geloof een plekje kan krijgen in het gezinsleven.

De avonden zullen de volgende hoofdthema’s hebben:
Hoe richt ik mijn gezin gelovig in?
Het ontmoeten van en/of een relatie hebben met een persoonlijke God.
De relatie tussen gezin en Kerk.
Respect van/voor het lichaam,.
Hoe behoud ik de balans in het drukke alledaagse leven,
hoe past de Kerk daarin?

Voor wie?
Deze avonden zijn bedoelt voor paren die onderweg zijn naar hun huwelijk. Paren die pasgetrouwd zijn en paren met een kinderwens. Ouders die al een kind hebben dat ze willen laten dopen, samen met hun peetouders en natuurlijk ook ouders met jonge kinderen.

Waar en Wanneer?
De avonden vinden elke tweede dinsdag van de maand plaats in het Kerktrefcentrum van de Petruskerk van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Aanmelden
Indien u uw kindje wilt laten dopen, stuurt u dan een ingevuld doopformulier naar samengeloven@petrus-ehv.nl, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Het doopformulier kan in Word en PDF gedownload worden.

Wilt u deelnemen aan deze avonden, zonder dat er een kind van u gedoopt wordt, stuurt u dan een e-mail met uw gegevens naar samengeloven@petrus-ehv.nl.