Nieuws

Nieuws2019-03-23T22:39:45+01:00

Thuisbedevaart

Deze week vervolgen we onze reis door Brabant naar het processiepark van Handel.

Lees meer

Zesde Woord ter bemoediging: Een klein feest in een onzekere tijd

Afgelopen zaterdag, het feest van de heilige Marcus, was ik in het Stadsklooster van de Franciscanen in ’s-Hertogenbosch. De reden was bijzonder. Ik mocht broeder Jan ter Maat ofm tot diaken wijden. Broeder Jan is op weg naar zijn priesterwijding in het najaar. Door de coronacrisis kon de wijding maar in zeer beperkte kring plaatsvinden. Een klein feest in een onzekere tijd. Voor de wijdeling was het natuurlijk een groot feest te midden van zijn huisgenoten. In dit zesde woord ter bemoediging ga ik nader in op deze wijding maar ook op het belang van de herderlijke zorg door priesters, diakens, pastoraal werkers en alle andere leden van het volk van God, juist in deze vervelende coronatijd.
Lees meer

Oudste vrijwilliger jarig

Zaterdag, 25 april, was onze oudste vrijwilliger, Ferd Pasteels, jarig: hij werd 100 jaar. Ondanks zijn respectabele leeftijd is hij nog altijd actief in de MOV (Missie Ontwikkeling Vrede), helpt het koper poetsen tegen de feestdagen en is wekelijks trouw in de kerk (toen dat nog mocht…). Morgen zou hij gevierd worden tijdens en na de Mis: dat wordt nu uitgesteld. Toch kon een elleboogfelicitatie vandaag niet ontbreken tussen de ene Belg en de andere.

Koninklijke onderscheiding voor Paul Dinjens

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om Paul Dinjens te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Al vele decennia zet Paul zich in als vrijwilliger in Eindhoven, voor de MOV-groep, die zich inzet voor scholing van jonge meisjes uit noordoost Kenia, voor het IVN, een vereniging die mensen betrekt bij de natuur in de eigen woonomgeving en het Seniorweb Nuenen, om senioren vertrouwd te maken op de computer.
In onze parochie kennen we Paul als contactpersoon van de lectorengroep van de Thomaskerk.
Namens de parochie: van harte gefeliciteerd!

 

Thuisvlijt

Wie van u wil meewerken aan het verbeteren van het milieu op onze kerkhoven?
Door het bewuster worden van de neergang van ons milieu zijn wij voornemens ons steentje daarin bij te dragen.
Wij gaan onze kerkhoven, of zo u wilt begraafplaatsen, ecologisch beheren. Zo zullen we meer de natuurlijke vegetatie zijn gang laten gaan, wat betekent dat we steeds minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen zullen gaan gebruiken.

Lees meer

Handige tip in deze coronatijd

De belangrijkste tip tegen het corona-virus is handen wassen! Deskundigen raden aan om je handen minimaal 20 seconden te wassen met water en zeep. Om zeker te weten dat je lang genoeg je handen wast, hebben wij een handige tip: ga het ‘Onze Vader’ bidden. 

Zo weet je zeker dat je schonen handen hebt én heb je ook nog eens tijd voor God. Dubbel winst dus.

Vijfde woord van bemoediging: Gaan wij binnenkort morren? Over verbondenheid en belangen

Vrijheid is in onze huidige samenleving een belangrijke waarde. Binnenkort vieren wij weer het herstel van onze vrijheid na vijf jaren van onderdrukking tijdens de Tweede Wereldoorlog. ‘Samen stil staan bij 75 jaar vrijheid’ vormt het motto van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Maar vrijheid is nooit absoluut, ook onze vrijheid is relatief. De huidige coronacrisis maakt dat maar al te zeer duidelijk.

Lees meer

Spontane inzamelactie Driessen Autogroep voor straatpastoraat

Vanwege het coronavirus worden wij op de werkvloer regelmatig geïnformeerd over de regels waar wij ons aan moeten houden volgens het RIVM.
Bij één van deze e-mails werd gevraagd om eens te kijken naar: “met elkaar en voor elkaar”. Hierbij stond een verwijzing naar de website van www.samenvooreindhoven.nl

Lees meer

Thuis op bedevaart

Nu de meimaand stilaan in zicht komt, zouden de vele Mariabedevaartplaatsen in ons bisdom zich volop aan het klaarmaken zijn om bedevaarders te ontvangen. Het coronavirus besliste echter anders: de komende meimaand zullen er geen (georganiseerde) bedevaarten zijn.

Lees meer

GOD EN CORONA: Straf van God? Een beschouwing in het licht van kruis en opstanding. (Vierde Woord ter Bemoediging)

Buiten maar ook binnen de Kerk zijn stemmen die het coronavirus zien als een straf van God. In dit vierde Woord ter bemoediging plaats ik daar grote vraagtekens bij. Laten wij niet te gemakkelijk denken dat wij Gods beleid over ons bestaan kunnen doorgronden. Christus vormt voor ons het hoogtepunt van Gods openbarend spreken en handelen. In Hem ontmoeten wij allereerst een God die wil genezen en vergeven.

Lees meer

Paasverhaal toont juist nu visioen van betere wereld

‘Uit alle ervaringen van de laatste weken blijkt dat kunst een handvat heeft gekregen”. In deze benauwende weken blijkt de behoefte aan goede verhalen groot. Met name ook aan de verhalen die taal geven aan wat er deze dagen met ons gebeurt. Taal geven aan onzekerheid, angst en spanning.
Lees meer

Foto’s hoogmis Pasen

Voor de foto’s van de hoogmis van Pasen, klik op hoogmis Pasen

Traditiegetrouw wordt na de hoogmis van Pasen het Halleluja van Handel gespeeld. Op speciaal verzoek van pastoor Goris heeft organist Ger Vos dit muziekstuk spontaan uitgevoerd tijdens de openstelling van de kerk, eerste paasdag in de middag. U kunt deze uitvoering horen als u klikt op de volgende link: Halleluja

foto’s Paaswake

Voor de foto’s van de Paaswake, klik op Paaswake

Eerste Paasdag

Ik was gestorven, maar ik lééf!
want Christus leeft in mij;
Hij was het, Die mijn angst verdreef,
nu schijnt Zijn zon in mij.

Lees meer

Paaszaterdag of Stille Zaterdag

 Paaszaterdag of Stille Zaterdag

Het is ‘stil’ in de kerk: er is geen H. Mis, er worden geen sacramenten toegediend, behalve de biecht en eventueel de ziekenzalving. Pas ’s avonds vangt de Paaswake aan. In een donkere kerk wordt het vuur gezegend en de nieuwe paaskaars ontstoken. Alle aanwezigen krijgen een kaarsje, en plechtig wordt de paasboodschap verkondigd. In de lezingen komt de gewijde geschiedenis aan bod: de schepping, de uittocht uit Egypte enz.

Lees meer

Paaskaart

Als u op onderstaande link klikt, ziet u de paaskaart, die dankzij vele vrijwilligers is bezorgd bij alle alleenstaanden van 80+ in onze parochie.

Paaskaart

 

Brief van burgemeester Jorritsma

Aan de besturen en vertegenwoordigers van Eindhovense religieuze instellingen.
Geachte mensen,
In deze bijzondere tijd schrijf ik u als vertegenwoordigers van alle geloofsgemeenschappen in Eindhoven aan.

Lees meer

Go to Top