Nieuws

Nieuws2019-03-23T22:39:45+01:00

De parochie en corona

Wie had kunnen denken, toen we 2020 inluidden, dat het coronavirus zo’n impact zou hebben op onze samenleving? We zagen op TV wel de beelden uit China, maar dat het virus een “derde wereldoorlog” zou inluiden en we wereldwijd zouden moeten strijden tegen die onzichtbare vijand was praktisch ondenkbaar. Tot ook in Nederland de eerste besmettingen opdoken en de overheid maatregelen afkondigde.

Lees meer…

Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter Rooms- Katholieke Kerk Nederland

Op woensdagavond 20 mei ontvingen de parochies het bericht van het bisdom dat de maatregelen rond de vieringen versoepeld worden per 1 juni. Dit betekent dat per 1 juni er opnieuw misvieringen plaats mogen vinden met maximaal 30 gelovigen. Om dit mogelijk te maken moet aan een hele reeks voorwaarden worden voldaan. Hoewel de parochie maar anderhalve week de tijd heeft om hieraan te voldoen, zullen we ons uiterste best doen om tegen 1 juni klaar te zijn om bezoekers te ontvangen.

Lees meer…

5 jaar encycliek Laudato si’

Paus Franciscus heeft op 3 maart jl. christenen overal ter wereld uitgenodigd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de encycliek. Hij stelde in zijn uitnodiging de indringende vraag welke wereld we willen nalaten aan onze kinderen die nu opgroeien. Dat is de vraag die veel katholieken ter harte zullen nemen.

Lees meer…

Thuisbedevaart: Processiepark in Ommel

Onze reis gaat verder naar het processiepark in Ommel.

Lees meer…

 

Kaarsje branden

Het is een goed gebruik een kaarsje te branden voor mensen in nood, bij ziekte of als we staan voor een moeilijke uitdaging. In deze dagen van coronacrisis wordt van ons allen een offer gevraagd: zo min mogelijk contact met mensen en zoveel mogelijk thuisblijven. Het wordt stil om ons heen.

Lees meer…

Geannuleerd: Bedevaart naar Kevelaer 2020

U heeft het van onze minister-president kunnen horen: “Alle grote, vergunning plichtige evenementen zijn vooralsnog tot 1 september 2020 verboden”. Helaas betekent dit dat ook onze bedevaart naar Kevelaer komende augustus definitief NIET door kan gaan. Een moeilijke beslissing, maar tegelijk ook een makkelijke. Juist nu zullen veel mensen grote behoefte hebben aan steun en troost van Maria, Troosteres der Bedroefden, maar het overgrote deel van onze pelgrims behoort tot de kwetsbare risicogroep. Tijdens de bedevaartsdag zitten we regelmatig dicht opeen zoals in de bus en in de kerk, maar ook in de cafés en restaurants, in zoverre die al open zijn.

Lees meer…

Thuisbedevaart: O.L.V. van de Heilig Eik

Vandaag vervolgen we onze reis in het bisdom en brengen een bezoek aan Onze Lieve Vrouw van de Heilige Eik in Oirschot.
Wij wensen u veel devotie bij deze “thuis-bedevaart”.

Lees meer

Zevende Woord ter bemoediging: Maria en de coronacrisis

Mei 2020 verloopt heel anders dan de andere meimaanden binnen ons bisdom. Dit jaar zijn er geen grootste publieke vieringen en geen processies. Dat geldt niet alleen voor de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch maar ook voor alle andere Mariaoorden binnen ons diocees. Voor velen maakt dat het verdriet om de huidige liturgische beperkingen extra groot. Met het hoofd beseffen wij dat de volksgezondheid geen grote samenkomsten toestaat, maar met het hart zouden wij dat graag anders zien. Wij worden op dit punt opgeroepen tot ascese ter bescherming van de eigen en andermans gezondheid.

Lees meer…

Parochie en Corona

Ook onze parochie ondervindt de gevolgen van de Corona-crisis. Zoals u bekend vervallen tot nader order alle reguliere vieringen in de kerken van onze parochie.

Lees meer…

Thuisbedevaart

Deze week vervolgen we onze reis door Brabant naar het processiepark van Handel.

Lees meer…

Zesde Woord ter bemoediging: Een klein feest in een onzekere tijd

Afgelopen zaterdag, het feest van de heilige Marcus, was ik in het Stadsklooster van de Franciscanen in ’s-Hertogenbosch. De reden was bijzonder. Ik mocht broeder Jan ter Maat ofm tot diaken wijden. Broeder Jan is op weg naar zijn priesterwijding in het najaar. Door de coronacrisis kon de wijding maar in zeer beperkte kring plaatsvinden. Een klein feest in een onzekere tijd. Voor de wijdeling was het natuurlijk een groot feest te midden van zijn huisgenoten. In dit zesde woord ter bemoediging ga ik nader in op deze wijding maar ook op het belang van de herderlijke zorg door priesters, diakens, pastoraal werkers en alle andere leden van het volk van God, juist in deze vervelende coronatijd.
Lees meer…

Oudste vrijwilliger jarig

Zaterdag, 25 april, was onze oudste vrijwilliger, Ferd Pasteels, jarig: hij werd 100 jaar. Ondanks zijn respectabele leeftijd is hij nog altijd actief in de MOV (Missie Ontwikkeling Vrede), helpt het koper poetsen tegen de feestdagen en is wekelijks trouw in de kerk (toen dat nog mocht…). Morgen zou hij gevierd worden tijdens en na de Mis: dat wordt nu uitgesteld. Toch kon een elleboogfelicitatie vandaag niet ontbreken tussen de ene Belg en de andere.

Koninklijke onderscheiding voor Paul Dinjens

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om Paul Dinjens te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Al vele decennia zet Paul zich in als vrijwilliger in Eindhoven, voor de MOV-groep, die zich inzet voor scholing van jonge meisjes uit noordoost Kenia, voor het IVN, een vereniging die mensen betrekt bij de natuur in de eigen woonomgeving en het Seniorweb Nuenen, om senioren vertrouwd te maken op de computer.
In onze parochie kennen we Paul als contactpersoon van de lectorengroep van de Thomaskerk.
Namens de parochie: van harte gefeliciteerd!

 

Thuisvlijt

Wie van u wil meewerken aan het verbeteren van het milieu op onze kerkhoven?
Door het bewuster worden van de neergang van ons milieu zijn wij voornemens ons steentje daarin bij te dragen.
Wij gaan onze kerkhoven, of zo u wilt begraafplaatsen, ecologisch beheren. Zo zullen we meer de natuurlijke vegetatie zijn gang laten gaan, wat betekent dat we steeds minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen zullen gaan gebruiken.

Lees meer…

Handige tip in deze coronatijd

De belangrijkste tip tegen het corona-virus is handen wassen! Deskundigen raden aan om je handen minimaal 20 seconden te wassen met water en zeep. Om zeker te weten dat je lang genoeg je handen wast, hebben wij een handige tip: ga het ‘Onze Vader’ bidden. 

Zo weet je zeker dat je schonen handen hebt én heb je ook nog eens tijd voor God. Dubbel winst dus.

Vijfde woord van bemoediging: Gaan wij binnenkort morren? Over verbondenheid en belangen

Vrijheid is in onze huidige samenleving een belangrijke waarde. Binnenkort vieren wij weer het herstel van onze vrijheid na vijf jaren van onderdrukking tijdens de Tweede Wereldoorlog. ‘Samen stil staan bij 75 jaar vrijheid’ vormt het motto van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Maar vrijheid is nooit absoluut, ook onze vrijheid is relatief. De huidige coronacrisis maakt dat maar al te zeer duidelijk.

Lees meer…