pastor van de Laar:

Pinksteren jaar B.2024.Jan

 

diaken Vermeulen:

Pinksteren jaar B.2024.Henry