pastoor Goris:

20ste zondag door jaar A.2023.johan

 

diaken Vermeulen:

20ste zondag door jaar A.2023.henry