pastoor Goris:

10de zondag door jaar B.2024.johan

pastor v.d. Laar:

10de zondag door jaar B.2024.jan

diaken Vermeulen:
10de zondag door jaar B.2024.henry