pastoor Goris:

26ste zondag door jaar A.johan

 

diaken Vermeulen:

26ste zondag door jaar A.henry