pastoor Goris:

2de zondag Pasen B.2024.Johan

 

diaken Vermeulen:

2de zondag Pasen B.beloken pasen.2024.Henry