pastor van de Laar:

Maria tenhemelopneming 2021.jan

 

diaken Vermeulen:

Maria tenhemelopneming 2021.henry