pastoor Goris:

Doop van de Heer jaar C.2022.johan

 

diaken Vermeulen:

Doop van de Heer jaar C.henry