pastoor Goris:

7de zondag door jaar C.2022.johan

 

diaken Vermeulen:

7de zondag door jaar C.2022.henry