pastor van de Laar:

6de zondag door jaar A.2023.jan

 

diaken Vermeulen:

6de zondag door jaar A.2023.henry