pastoor Goris:

5de zondag na Pasen C.2022.johan

 

diaken Vermeulen:

5de zondag na Pasen C.2022.henry