pastoor Goris:

2de zondag vasten C.2022.johan

 

diaken Vermeulen:

2de zondag vasten C.2022.henry