pastor van de Laar:

2de zondag door jaar A.2023.jan

 

diaken Vermeulen:

2de zondag door het jaar.A.2023.Henry