pastoor van de Laar:

27ste zondag door jaar C.2022.jan

 

diaken Vermeulen:

27ste zondag door jaar C.2022.henry