pastoor Goris:

21ste zondag door jaar C.2022.johan

 

diaken Vermeulen:

21ste zondag door het jaar C.2022.henry