Nieuws

Nieuws2019-03-23T22:39:45+01:00

Kaarsje branden

Het is een goed gebruik een kaarsje te branden voor mensen in nood, bij ziekte of als we staan voor een moeilijke uitdaging. In deze dagen van coronacrisis wordt van ons allen een offer gevraagd: zo min mogelijk contact met mensen en zoveel mogelijk thuisblijven. Het wordt stil om ons heen.

Lees meer…

Rozenkrans bidden

Iedere maandagavond om 19.00 uur wordt de rozenkrans gebeden in de kapel
“Maria Koningin van de Vrede” aan de Fakkellaan.
Met de maatregelen i.v.m. het Corona virus kunnen wij niet meer samenkomen.
Nu hebben wij geprobeerd om op een andere manier in contact te komen met elkaar.

Lees meer…

Biechtgelegenheid Pasen

Ook al kunnen we de Goede Week en Pasen dit jaar niet gezamenlijk vieren, we willen u wel de gelegenheid geven voor een moment van gebed en/of de biecht. Op Paaszaterdag is de St. Petruskerk open tussen 10.00h en 12.00h. Er is biechtgelegenheid in de sacristie (rechts op het priesterkoor) en in de St. Nicolaaskamer (links op het priesterkoor, waar normaal de kinderwoorddienst plaatsvindt).

Kerken open op Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag, 10 april, zullen de kerken van onze parochie open zijn van 14.00h tot 16.00h. De boekjes om de kruisweg te bidden vindt u achter in de kerk.
Voor alle duidelijkheid: er wordt die middag geen gezamenlijke kruisweg gebeden en we vragen u uitdrukkelijk de anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren.

Van de bisschop: derde woord ter bemoediging

BEPROEFD MAAR NIET ZONDER HOOP
Broeders en zusters,
Deze tijd van crisis is ook een tijd van beproeving. Wij mogen dan ook blij zijn met alles wat ons kan bemoedigen. Persoonlijk denk ik dan aan twee recente initiatieven van onze paus Franciscus. Op 25 maart, het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer, heeft hij, in verbondenheid met christenen van allerlei kerken over heel de wereld, om 12.00 uur het gebed des Heren gebeden.

Lees meer…

Palmtakjes

In het weekend van 4 en 5 april start de Goede Week met de vieringen van Palmzondag: de viering waarbij u andere jaren een palmtakje mee kon nemen.
Dit jaar zal het anders gaan, maar er zijn wel palmtakjes.

Lees meer…

Brief aan de parochianen

Dierbare parochianen,
Omdat door de coronacrisis persoonlijke contacten nu erg moeilijk en vaak onmogelijk zijn, afgezien van mail en telefoon, willen wij als pastoraal team jullie langs deze weg een hart onder de riem steken. Wij leven met jullie mee en wij gedenken jullie dagelijks in ons gebed.
Lees meer…

Preek van de paus tijdens de gebedswake

Vrijdag 27 maart 2020 was er een gebedswake op het St. Pietersplein, voorafgaand aan ‘Urbi et Orbi’, de pauselijke zegen, die normaal gesproken alleen met Kerstmis en Pasen wordt gegeven en bij de presentatie van een nieuw paus. Deze keer was de zegen bedoeld voor het afsmeken van het einde van de coranapandemie.
Voor de preek van de paus, klik op preek gebedswake

Gedachte bij de lezingen van de week

Met ingang van zondag 29 maart tot en met zondag 31 mei kunt u wekelijks de lezingen en een gedachte daarbij vinden in de rubriek “Lezingen en preek van de week”, rechts op deze site. Op die manier hopen we de verbondenheid met elkaar te bewaren tot het moment komt dat de kerkdeuren weer openzwaaien voor bezoek.

Geen uitzending van vieringen vanuit de St. Petruskerk via social media

(update 27-3-2020) Beste parochianen,
We kregen van enkelen onder u de vraag of er geen Eucharistievieringen vanuit de St. Petruskerk zou kunnen worden uitgezonden via de website of Facebook. De St. Petrus beschikt echter niet over de benodigde materialen en mensen om daarvoor te zorgen. Lees meer…

DOORDEWEEKSE VIERINGEN OOK AFGELAST

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen heeft de bisschoppenconferentie met onmiddellijke ingang ook de doordeweekse vieringen afgelast.

Lees meer…

Maatregelen van de bisschoppen verlengd

Met pijn in het hart hebben de bisschoppen besloten de al eerder genomen maatregelen rond het coronavirus te verlengen.
Dit betekent dat ook de Goede Week achter gesloten deuren gevierd zal worden. Alleen de leden van het pastoraal team zullen bij de vieringen aanwezig zijn.

Lees meer…

Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten.

Lees meer…

Het P’S Nieuws zal tot nader order niet verschijnen

In aanvulling op alle maatregelen die al genomen worden omtrent het coronavirus, hebben we besloten het P’S Nieuws tot nader order niet uit te brengen. Er bestaat te grote onzekerheid over het al dan niet doorgaan van diverse activiteiten, vermeld in het parochieblad en we willen de bezorgers van het blad niet onnodig bloot stellen aan besmettingsrisico’s.
Het laatste nieuws binnen onze parochie kunt u lezen op onze website.

 

Weekendvieringen afgelast per 14 maart

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

Lees meer…

Kapel van het Heilig Hart gesloten vanwege Coronavirus

Met ingang van 11 maart tot ten minste 20 maart, maar mogelijk nog langer, is de kapel van het H. Hart (Kronehoef) gesloten vanwege het Coronavirus.

Lees meer…

vrijdag 20 en zaterdag 21 maart: 24 uur voor de Heer

De vrijdag en zaterdag vóór de vierde zondag van de Veertigdagentijd worden parochies aangemoedigd om ‘24 uur voor de Heer’ te organiseren. In 2020 is dat vrijdag 20 en zaterdag 21 maart.

Lees meer…