Nieuws

Nieuws2019-03-23T22:39:45+01:00

12de woord ter bemoediging: het feest van de Zoete Moeder en zomer 2020

In Nederland nadert het einde van het werkseizoen 2019-2020. De vakantieperiode breekt aan. En ook het kerkelijk leven gaat naar een lager pitje. Wij kijken terug op een raar én naar seizoen. Vanaf half maart heeft de coronapandemie immers het kerkelijk leven in ons bisdom flink geraakt. Vieringen in gesloten kerken; veel ziekenzorg en uitvaarten maar ook lezingen die werden afgezegd. Bijna alle vergaderingen konden alleen digitaal worden gehouden. Gelukkig heeft de regering recent versoepelingen kunnen doorvoeren die ook het kerkelijk leven doen opleven.

Lees meer…

Aanmelden voor de vieringen

Met ingang van 1 juni zullen de vieringen weer plaats gaan vinden. Het is nog niet mogelijk om onaangekondigd naar de kerk te komen; we zijn immers gebonden aan een maximum aantal kerkgangers per viering. Voor de St. Petruskerk zijn er per viering 100 plaatsen beschikbaar, voor de St. Thomaskerk 60 en voor de St. Antonius Abtkerk 90.

Daarom moet u zich aanmelden en een “kaartje reserveren” en meebrengen op het moment dat u naar de viering komt. Dit geldt alleen voor de weekendvieringen; voor de door-de-weekse vieringen heeft u geen kaartje nodig.

Lees meer…

11de woord van bemoediging: over mensenvissers en verbinden.

 

29 juni: Hoogfeest van Petrus en Paulus

Maandag 29 juni viert de Kerk het hoogfeest van Petrus en Paulus. Het feest verbindt ons automatisch met de Eeuwige Stad en het centrum van de wereldkerk. Het hoogfeest van Petrus en Paulus richt de schijnwerpers op twee zuilen van de vroegste Kerk. Twee apostelen die als missionarissen vissers van mensen zijn geworden.

 

Lees meer…

10de woord ter bemoediging: Brood van het leven. Sacramentsdag 2020

Recent hebben wij het Pinksterfeest gevierd. De Heilige Geest maakt de leerlingen van Jezus die bang zijn voor de toekomst tot enthousiaste missionarissen. Te beginnen met Jeruzalem maar, al spoedig, klinkt in het gehele Middellandse Zeegebied de boodschap van de opstanding. Christus, gestorven aan het kruis, is de Levende. En mensen worden opgeroepen om hun leven te verbinden met Hem.

Lees meer…

Rozenkrans bidden

Iedere maandagavond om 19.00 uur wordt de rozenkrans gebeden in de kapel
“Maria Koningin van de Vrede” aan de Fakkellaan.
Met de maatregelen i.v.m. het Corona virus kunnen wij niet meer samenkomen.
Nu hebben wij geprobeerd om op een andere manier in contact te komen met elkaar.

Lees meer…

Verhalen uit de bijbel over St. Petrus

Petrus is de patroonheilige, zeg maar de beschermer van onze parochie. Naar die leerling van Jezus is onze parochie vernoemd. Petrus is een bijzonder figuur. Zijn naam betekent zoiets als ‘rots’ of ‘rotsvastig’: op hem is de Kerk, als organisatie gebouwd, zo zeggen we dan. En de paus, zoals we die in Rome kennen, is zijn hedendaagse opvolger.

Lees meer…

 

Toch lichtpunten na afgebroken Vastenactie

Eerder dit jaar gingen de kerkdeuren dicht vanwege de Coronacrisis. Dat gebeurde daags nadat leden van de Eindhovense MOV Stichting de Eindhovense kerken hadden bezocht over nieuwe werkgelegenheidsprojecten voor jonge meiden en vrouwen in Noordoost-Kenia.

Lees meer…

Mariaweetjes met een knipoog

Maria, Marie, Marietje, Ria, Rie, Mieke, Marieke, Maaike: allerlei vormen van de naam Maria. U kunt er waarschijnlijk nog veel meer noemen; dat is waar wij u deze laatste zondag van de meimaand toe oproepen. Het zijn weetjes over Maria met een knipoog, over allerlei onderwerpen. Welke Marianaam staat u het meest aan?  Wist u nog dat Maria eigenlijk afgeleid is van Miriam of Mariam in het Aramees? Van dit soort weetjes. Lees meer…

 

 

Negende woord ter bemoediging: Feest van de Herschepping: Pinksteren 2020

Het Paasfeest, Hemelvaart en ook het Pinksterfeest vieren wij dit jaar met gesloten kerkgebouwen. Vanaf half maart waren omwille van de volksgezondheid, in de ogen van de overheid en de Nederlandse bisschoppen, stringente regels noodzakelijk. Met name ouderen zijn extra kwetsbaar voor het rondwarende virus. En vooral oudere mensen verzamelen zich in onze kerkgebouwen voor het vieren van de liturgie. Een en ander impliceerde uiterste voorzichtigheid. Want de eredienst aan God mag geen bron van ziekte en dood van medemensen worden.

Lees meer…

Kerk open op zaterdagmiddagen

In de maanden juni, juli en augustus zal de Sint Petruskerk op zaterdagmiddag van 13.30h tot 16.00h open zijn voor individueel bezoek en gebed. Aan de hand van de doe-het-zelf rondleiding kunnen bezoekers rondkijken in de kerk, een kaarsje opsteken, een moment bidden. Natuurlijk alles met inachtneming van de maatregelen rond het coronavirus.
Op de eerste zaterdagen van de genoemde maanden is er stille aanbidding. Dan is de kerk alleen geopend voor gebed. Er zal dan ook een priester aanwezig zijn.

Glas-in-lood ramen Petruskerk

Er wordt nog volop gewerkt aan de restauratie van de glas-in-lood-ramen van de Petruskerk.

Voor een update van de werkzaamheden klik op Vrienden van Sint Petrus

De parochie en corona

Wie had kunnen denken, toen we 2020 inluidden, dat het coronavirus zo’n impact zou hebben op onze samenleving? We zagen op TV wel de beelden uit China, maar dat het virus een “derde wereldoorlog” zou inluiden en we wereldwijd zouden moeten strijden tegen die onzichtbare vijand was praktisch ondenkbaar. Tot ook in Nederland de eerste besmettingen opdoken en de overheid maatregelen afkondigde.

Lees meer…

Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter Rooms- Katholieke Kerk Nederland

Op woensdagavond 20 mei ontvingen de parochies het bericht van het bisdom dat de maatregelen rond de vieringen versoepeld worden per 1 juni. Dit betekent dat per 1 juni er opnieuw misvieringen plaats mogen vinden met maximaal 30 gelovigen. Om dit mogelijk te maken moet aan een hele reeks voorwaarden worden voldaan. Hoewel de parochie maar anderhalve week de tijd heeft om hieraan te voldoen, zullen we ons uiterste best doen om tegen 1 juni klaar te zijn om bezoekers te ontvangen.

Lees meer…

5 jaar encycliek Laudato si’

Paus Franciscus heeft op 3 maart jl. christenen overal ter wereld uitgenodigd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de encycliek. Hij stelde in zijn uitnodiging de indringende vraag welke wereld we willen nalaten aan onze kinderen die nu opgroeien. Dat is de vraag die veel katholieken ter harte zullen nemen.

Lees meer…