Nieuws

Nieuws2019-03-23T22:39:45+01:00

Vier Pasen

De sinds 25 maart 2020 geldende coronamaatregelen voor de Wereldkerk, blijven ook voor de Goede Week en Pasen van 2021 van kracht. Dat heeft de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten op Aswoensdag, 17 februari, bekendgemaakt.

Lees meer

Vastenactie 2021

Ook dit jaar zullen er in onze kerken collectebussen staan voor de stichting MOV-Eindhoven. Helaas is de actie vorig jaar niet door kunnen gaan i.v.m. de sluiting van de kerken in maart. Daarom willen we dit jaar graag op herkansing om zo de Keniaanse meisje vooruit te helpen.  Omdat niet iedereen naar de kerk kan komen, kunt u natuurlijk ook een bedrag over maken op hun IBAN nummer: NL23INGB0002977700 t.n.v. Stichting MOV Eindhoven.

Lees meer

(Achterg)rondje kerk

De Vrienden van Sint Petrus hebben de tijd in de lockdown nuttig besteed om u kennis te laten maken met facetten van onze Petruskerk die wellicht nog niet bekend waren bij u. Aan de hand van een aantal thema’s hebben zij de kerk beschreven en in beeld gebracht. U leest over een stukje historie van de kerk, ziet foto’s van o.a. het orgel zoals u het nog nooit gezien hebt en hoort en ziet de kerkklokken in actie.

Wij bevelen u van harte deze pagina’s op de website van de Vrienden aan.

 

9de woord ter bemoediging – Plaatsen van genezing

Beste broeders en zusters,

Afgelopen woensdag zijn wij de Veertigdagentijd begonnen. De Kerk schenkt ons veertig dagen om intens stil te staan bij het lijden en sterven van Christus. Maar ook om te vieren dat Jezus op de Paasmorgen nieuw en ander leven van de Vader heeft ontvangen. De komende weken begeleiden wij Jezus op zijn tocht naar Jeruzalem.

Lees meer…

8ste woord ter bemoediging

Komende woensdag begint de Veertigdagentijd. Door de coronapandemie kan het carnaval niet of alleen in zeer afgeslankte vorm worden gevierd. Voor velen in ons bisdom vormt dat een grote teleurstelling en een groot offer. Wij worden uitgenodigd om in de komende weken na te denken over het lijden, het sterven en de opstanding van Christus. Langs de weg van het kruis heeft Christus nieuw leven ontvangen.

Lees meer…

Afscheid Marjelein Verhoeven

Tijdens de eucharistieviering van zaterdagavond 6 februari jl. hebben we in de St. Petruskerk afscheid genomen van Marjelein Verhoeven, die meer dan 11 jaar werkzaam is geweest in onze parochie als pastoraal werker. Zij zal aan een nieuwe uitdaging beginnen in de parochie H. Damiaan te Helmond.

Lees meer

7de woord van bemoediging

Vorige week woensdag werd herdacht hoe Russische troepen 76 jaar geleden het concentratiekamp Auschwitz hebben bevrijd. Wie leest over de concentratiekampen van de nationaalsocialisten wordt stil en verdrietig. Alleen al in Auschwitz werden een miljoen mensen, met name joodse mensen, op een fabrieksmatige wijze omgebracht.

Lees meer…

 

Werving open huis opleidingen Sint-Janscentrum

Medio december j.l. werden voor de tweede maal vanwege de coronamaatregelen de deuren van het Sint-Janscentrum gesloten voor alle (opleidings)activiteiten. Vorig jaar hadden we daar voor de eerste maal mee te maken. Om toen toch te informeren over de opleidingen, werden er enkele korte filmpjes over de opleidingen gemaakt. Deze zijn te bekijken via de website van het Sint-Janscentrum.

Lees meer

Zesde woord ter bemoediging

Afgelopen zondag vierden wij de Zondag van het Woord. In ons land begon ook de Maand van de Bijbel. Tot 21 februari vragen een aantal christelijke media en organisaties extra aandacht voor de Heilige Schrift. De organisatoren van de maand vroegen aan Dr. René de Reuver, de scriba van de Protestantse Kerk, en aan mijzelf om elkaar een aantal brieven te schrijven over de plaats van de Bijbel in ons eigen leven. Het boekje, dat dezer dagen is verschenen onder de titel Houvast, wil mensen in deze onzekere coronatijd bemoedigen. Lees meer…

Onze parochie doet weer mee met de Alpha-cursus!

De Alpha-cursus gaat online beginnen.

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. De Alpha-cursus gaat over de grondbeginselen van  het christelijk geloof.

Lees meer

Nieuwe uitdaging voor Marjelein Verhoeven

In het vorige parochieblad hebben we u bericht over veranderingen in het pastoraal team, en ook deze keer gaat het over een afscheid: Marjelein Verhoeven, onze pastoraal werker, zal in februari aan een nieuwe uitdaging beginnen in de parochie H. Damiaan te Helmond.

Lees meer

Tijdelijke sluiting kapel van het Heilig Hart

Met ingang van dinsdag 12 januari zullen de weekmissen opnieuw tijdelijk in de St. Petruskerk doorgaan. De gebruikelijke tijden blijven onveranderd.
Omdat de verwarming in de kerk uit is vanwege het luchten adviseren we u om u warm aan te kleden.

Vijfde woord ter bemoediging

Afgelopen zondag hebben wij met het feest van de Doop van de Heer, liturgisch gezien, de Kersttijd afgesloten. De kerstversieringen in kerken en huizen worden opgeruimd. De kerststal kan weer naar zolder. Het Evangelie van zondag maakte duidelijk dat wij met Kerstmis niet zomaar een geboorte hebben gevierd. Bij de doop van Jezus in de Jordaan wordt Hij aangewezen als de welbeminde Zoon. In Christus zoekt de Vader ons op. Teken van goddelijke solidariteit. Lees meer…

Huiszegening 2021

Het was vroeger een traditie om bij gelegenheid van het nieuwe jaar het huis te laten zegenen door een priester of diaken. Dat is nu dikwijls niet mogelijk. Om in deze leemte te voorzien, bieden wij u de zogenaamde huiszegen aan, die u boven de deur van uw woning of huiskamer kunt hangen. U vindt de huiszegen achterin onze kerken.

Lees meer

Wijzigingen in het pastoraal team

Per 1 januari is niet alleen een nieuw jaar begonnen, maar is ook een grotendeels vernieuwd team in onze parochie aan de slag gegaan. Wat is er allemaal veranderd?

Lees meer

Er was eens…

Onlangs is de beuk in de voortuin van de pastorie van Sint Petrus gekapt. Was dit nodig? Ja helaas wel. Omdat de boom achteruit ging qua bladbezetting was er onzekerheid over de stabiliteit van deze boom. Er was onrust in verband met de openbare veiligheid (naastgelegen fietspad). Uit eerder onderzoek bleek dat de boom is aangetast door de haarslakzwam en de reuzezwam.

Lees meer

Go to Top