Thomaslaan 43,
5631 GK Eindhoven

De eerste steen voor deze kerk werd gelegd op 30 oktober 1966. Het ontwerp was afkomstig van het architectenbureau Taen, Nix en van Hasselt
uit Utrecht. Het betreft een lage, doosvormige structuur van witte baksteen, en een zeer bescheiden torentje uit hetzelfde materiaal, met een opengewerkte kubusvormige structuur op de top, gekroond door een bescheiden kruis. Het orgel werd in 1980 vervaardigd door de firma Pels & Van Leeuwen.