Het Antoniushuis is een woonzorgcentrum in Acht. Als parochie verzorgen wij elke zaterdagavond om 17.00 uur een Eucharistieviering in de centrale ruimte van het hoofdgebouw die voor de gelegenheid is ‘omgebouwd’ tot kapel. De viering is ook toegankelijk voor mensen die in het Antoniushuis of de aanleunwoningen wonen en ook voor parochianen van buitenaf. Daarnaast verleent de parochie ook pastorale zorg in het Antoniushuis.