Hoe helpt de fiscus bij het betalen van kerkbijdrage?

De kerkgenootschappen die deelnemen aan Kerkbalans zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Daardoor zijn giften aan de Kerk gedeeltelijk, en soms zelfs geheel, fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor de ANBI publicatie-site van onze parochie: klik op de volgende link: ANBI-site St. Petrus’ Stoel

Voor verdere informatie over de aftrek van giften kunt u op de volgende link klikken: www.belastingdienst.nl (onderdeel schenkbelasting, schenken aan goede doelen)

Hoe krijgt u dit belastingvoordeel?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 1. Gewone giften: voor deze giften geldt een drempelwaarde.
 2. Periodieke giften: Met een overeenkomst moet deze gift voor 5 jaar worden vastgelegd. Er geldt dan geen drempelwaarde.
  • Het formulier “periodieke gift in geld” kunt u downloaden van de site van de belastingdienst.
  • U kunt ook een email sturen naar parochiebureau@petrus-ehv.nl met het verzoek de “overeenkomst periodieke gift” toe te sturen.
   U kunt natuurlijk ook bellen met het Parochiebureau 040 – 269 75 60 (op maandag t/m donderdag van 9.30-12.00).
  • De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren: één voor u en één voor de parochie. Vul beide exemplaren volledig in, onderteken ze en lever beide exemplaren in een envelop in bij het Parochiebureau of stuur de envelop naar Kloosterdreef 31, 5623 DB Eindhoven. Attentie: de formulieren hoeft u dus niet naar de belastingdienst te sturen!
  • De parochie vult op de overeenkomst onder andere enkele codes in, die u t.z.t. moet invullen op uw belastingaangifte.
  • U ontvangt het ‘Exemplaar voor Schenker’ van deze overeenkomst na verwerking en ondertekening door de parochie retour. U dient deze overeenkomst goed te bewaren in uw administratie, omdat de belastingdienst u kan vragen deze te overleggen.