Een rustpunt, van ongeveer 30 minuten, midden op de dag, mooi moment voor bewustwording en zelfreflectie. De viering heeft een overzichtelijke indeling :

Psalmlezing, gebed, schriftlezing en voorbeden, afgewisseld met orgelmuziek.

De liturgie, met een maandelijks thema, wordt op basis van de periode in het kerkelijk jaar door twee leden van een liturgiegroep vastgesteld. Zij of hij die voorgaat, de lector, maakt zelf per viering de voorbeden. De organisten zoeken bij het thema passende muziek. De organisten delen zelf hun speeltijd in, zodat zij ook langere stukken kunnen spelen.

De viering wordt blijvend door een klein aantal belangstellenden, waaronder dienstdoende gastvrouwen en gastheren , bezocht. Ook toeristische bezoekers blijven soms luisteren. De toegang is gratis en er is ruimte genoeg voor meer belangstellenden. Na dit muzikaal en meditatief moment is iedereen van harte welkom om in de Ontmoetingsruimte van het OPEN HUIS een eenvoudige lunch te gebruiken.

Een enthousiaste groep van lectoren en organisten verzorgt dit wekelijkse moment van BEZINNING, INSPIRATIE en MEDITATIE, waar iedereen, zoals bij het OPEN HUIS past, van harte welkom is.