Nadat de vissers waren teruggekomen van de visvangst trokken ze hun netten op het land en spoelden hun netten… (Lucas 5 vers 2).

Er is geen visser die na de visvangst naar huis gaat alvorens zijn netten te hebben gecontroleerd, schoongemaakt, indien nodig hersteld en netjes opgeborgen.

Hoe doen wij dat met ons persoonlijk leven?

Op de dag van de doop wordt ons een wit doopkleed opgelegd en daarbij wordt verwezen naar de schoonheid van het leven en de opdracht om het doopkleed in Christus’ Naam wit te houden.

Als volwassenen weten we maar al te goed dat er van alles in het leven kan gebeuren. Ontmoetingen die niet goed zijn gelopen, woorden die gezegd zijn, maar waarvan we spijt hebben. Wat doen wij met de gebeurtenissen in ons leven waarover wij niet tevreden zijn? Soms kunnen we er niet van slapen, ontnemen ze ons alle ruimte om onze gedachten op iets anders te richten.

De Kerk kent al eeuwen de mogelijkheid om via een gesprek – met een priester – een stap te maken om in het reine te komen met het verleden, mijn naasten, mijzelf en God – mijn geweten-. Deze stap heet ‘Sacrament van Boete en Verzoening’, of kortweg ‘de Biecht’.

Nog steeds is dit sacrament een Heiligingsmoment waarin strikte vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd.

Het is een goede gewoonte om tegen Kerstmis en Pasen een boeteviering te houden waarbij we terugkijken op hetgeen er achter ons ligt. Aansluitend is er ook gelegenheid om persoonlijk het sacrament van boete en verzoening (de biecht) te ontvangen. Biechten kan natuurlijk altijd na afspraak met één van de priesters in het team.
Er is vaste biechtgelegenheid op de 1ste vrijdag van de maand in de St. Petruskerk tussen 19.00h en 20.00h.

Johan Goris, pastoor
Telefoon: 040 269 75 61
E-mail: jgoris@petrus-ehv.nl