Familiecatechese in de parochie St. Petrus’ Stoel (vroegere communievoorbereiding).

 

Kinderen horen al vanaf hun doopsel bij de geloofsgemeenschap, hoe klein ze ook zijn. Als ze ongeveer acht jaar oud zijn kunnen ze zich voorbereiden om voor het eerst ter Communie te gaan.  Om net als alle andere gelovigen ten volle deel te nemen aan de Eucharistie. Aan die eerste keer van het ontvangen van de H. Hostie, het Lichaam van Christus, gaat een intensieve voorbereiding vooraf.

 

Hoe hebben we dat in onze parochie vormgegeven?

Voor de kinderen die in groep 4 of hoger van de basisschool zitten, en hun ouders wordt een doorlopend catechesetraject aangeboden. Er worden per jaar 18 bijeenkomsten gehouden rond Bijbelverhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. In elke bijeenkomst wordt uitgelegd wat het Bijbelverhaal voor ons in onze tijd kan betekenen en hoe we hier in ons leven mee verder kunnen. Daarnaast wordt er ook gesproken over het Onze Vader, de sacramenten en de vieringen in de kerk (wat gebeurt er allemaal en wat betekent het).

 

In de loop van het tweede jaar dat u met uw kind de catechese volgt kan er een datum worden gepland waarop uw kind te midden van de geloofsgemeenschap voor het eerst de H. Communie ontvangt tijdens de gewone zondagse Eucharistieviering. U kiest, in overleg met ons, een datum en een kerk van onze parochie (St. Petruskerk/St. Thomaskerk/St. Antonius Abtkerk).

 

In onze parochie zijn er dus geen traditionele Eerste Communievieringen waarin de kinderen groepsgewijs de eerste communie doen.

 

Voor het catechesetraject kunt u kunt uw kind gedurende het hele jaar aanmelden!

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen via catechese@petrus-ehv.nl

 

U kunt het aanmeldformulier ook downloaden door te klikken op één van onderstaande links en het ingevuld mailen naar bovenstaand e-mailadres.