‘Is er onder u iemand ziek? Laat hij de pastor van de parochie roepen…’ (Jacobus 5,14).

Mensen op de grensmomenten van hun leven zijn broos en kwetsbaar. Tegelijk zijn ze gevoelig voor de belangrijkste zaken in het eigen leven en dat van anderen.

Ziek zijn, sterven, zijn momenten waarop mensen veelal terugkijken op hun leven. Een leven dat in veel gevallen zeer rijk is geweest.

Het rijke leven wil men graag afsluiten met gebed, zalving en oplegging van de handen. Dit alles in samenzijn met haar of zijn dierbaarste mensen.

Het woord zegt het eigenlijk al: een zalving voor als u ziek bent. Dus als u geestelijk of lichamelijk in de lappenmand zit – en nog lang niet stervende – mag u ook gerust om deze zalving voor zieken vragen.

Een ziekenzalving is altijd zeer persoonlijk. Als pastor zullen we steeds met de zieke en de familie bekijken wat mogelijk en of wenselijk is om een zo persoonlijk mogelijke viering te houden. Deze viering kan thuis zijn, maar ook in het ziekenhuis of in een verzorgingshuis.

Wilt u meer weten of wilt u contact, voel geen drempel en laat iets van u horen.

Contactpersoon:
Johan Goris, pastoor
Telefoon: 040 269 75 61
Pastoraal noodnummer: 06 24 50 79 21