‘Als de kerk niet dient dan dient zij tot niets’ woorden van bisschop Jaques Gaillot.

Dat is waar het in de diaconie om gaat: dienen. De kerk wil naast geloofsonderricht en het samen vieren een dienst zijn aan de samenleving. Vooral voor hen die in de knel zijn  gekomen door verschillende omstandigheden. Mensen ver weg  of dichtbij in onze eigen gemeenschap die onze zorg en ondersteuning nodig hebben. In onze parochie zijn verschillende groepen actief met deze zorg voor de ander. Op deze manier laten zij zien wat Jezus bedoelde :

‘Al wat gij niet voor een van deze geringsten hebt gedaan hebt gij ook voor Mij niet gedaan’ (Mat.25,45).

Jezus deed  hiermee dan ook een oproep dat iedereen recht heeft op primaire levensbehoeften om te (over) leven zoals: voedsel, water, kleding, zorg, aandacht en een dak boven je hoofd. Jezus werkt dit nog verder uit in de werken van barmhartigheid (Mt. 25,31-46). Als de kerk niet dient……..

Contact: pastoraalteam@petrus-ehv.nl of 040/269.75.61 (werkdagen tussen 9.30h en 12.00h)