Eind vorig jaar moest het koor dat Evensongs in de Catharinakerk verzorgt besluiten daar mee te stoppen. Door ontwikkelingen in de laatste jaren (met name de corona maatregelen) lag er veel stil en was het koor te klein geworden om verder te kunnen.

Nu heeft het koor toch een nieuwe start kunnen maken. Nieuwe koorleden zijn welkom. Daarom een uitnodiging aan wie graag engelse Hymns en koormuziek zingt om een paar keer per jaar met de Capella mee te zingen. Wie interesse heeft kan het melden bij Bert Jan van Haarlem, mail: bjvanh57@gmail.com

tel. 040 2366339.

Evensongs

Nu na de coronabeperkingen ook koren weer kunnen zingen, is er door de Royal Music School of Church Music (RSCM) een Music Sunday in het leven geroepen, als begin van een nieuwe periode van kerkzang. Ook is Eindhoven daar vorm aan gegeven op zondag 19 juni in de Catharinakerk.