Johan Goris
Pastoor

Kloosterdreef 31,
5623 DB EINDHOVEN
040-2697567

Jan van de Laar
Pastor/kapelaan
Kloosterdreef 31,
5623 DB EINDHOVEN
040-2697568
Alexis
Pastor/kapelaan
Kloosterdreef 31,
5623 DB EINDHOVEN
040-2697563
Norbert Schallenberg
Priester-assistent
Kloosterdreef 31,
5623 DB EINDHOVEN
040 269 75 62
Marjelein Verhoeven
Pastoraal werker
Kloosterdreef 31,
5623 DB EINDHOVEN
040 269 75 64
Henry Vermeulen
Diaken
Kloosterdreef 31,
5623 DB EINDHOVEN
Peggie van de Molengraft
secretaresse