In onze parochie houden we sinds jaar en dag gezinsvieringen. Deze vieringen zijn bedoeld voor gezinnen met kinderen tussen de 4 en de 12 jaar, maar uiteraard zijn ook jongere of oudere kinderen van harte welkom.

De gezinsvieringen zijn altijd eucharistievieringen, maar de muziek, het evangelieverhaal en ook de overweging is op de kinderen afgestemd.

De gezinsvieringen vinden meestal plaats in het eerste weekend van de maand, gedurende het schooljaar. Ook zijn er gezinsvieringen met Kerstmis en (Palm)Pasen.

De data van de gezinsvieringen voor het schooljaar 2018-2019 staan hieronder:

Data Schooljaar 2018 2019 parochie Sint Petrus Stoel(1)