Al vanaf de doop hoort een kind helemaal bij de geloofsgemeenschap, hoe klein het ook is. Maar pas vanaf een jaar of acht mag het ook ‘mee ter communie’. Dan is een kind oud genoeg om zich te gaan voorbereiden op de eerste keer dat het helemaal mag meedoen aan de eucharistie. Elke zondag worden wij in de viering van de eucharistie uitgenodigd deel te nemen aan de maaltijd van de Heer. Ouders en kinderen bereiden zich intensief voor op dit sacrament.

De eerste communie is van oudsher óók een familiefeest, maar vooral verdere opname in de geloofsgemeenschap, steeds meer deel uit gaan maken van de volgelingen van Jezus.

Wij, volwassenen én kinderen die hun Eerste communie hebben gedaan, delen samen het Heilig Brood, Lichaam van Christus. De kleine kinderen en volwassenen die (nog) niet ter communie gaan maar wel mee naar voren komen, krijgen de zegen.

Nieuw werkjaar met nieuwe werkvorm.

Het afgelopen werkjaar heeft het pastoraal team zich samen met de betrokken vrijwilligers gebogen over o.a. de communievoorbereiding. Na uitvoerig overleg is uiteindelijk gekozen voor een nieuwe werkvorm. Waarom?
Onze manier van communievoorbereiding in de afgelopen decennia gaat er van uit dat de kinderen al geëvangeliseerd zijn. Dat wil zeggen dat er al een zekere geloofskennis en geloofsbeleving is. De ervaring leert echter dat dit steeds minder het geval is. God, Jezus, de Bijbel en de Kerk of parochie: het zijn vaak grote onbekenden voor de kinderen (en hun ouders). Vanuit die achtergrond is het praktisch onmogelijk de kinderen tijdens een paar bijeenkomsten voor te bereiden op het ontvangen van een sacrament: er ligt onvoldoende fundament om verder op te bouwen. Bovendien blijkt ieder jaar opnieuw dat de aanwezigen bij een communieviering steeds minder vertrouwd zijn met de gang van zaken in een kerk, met soms erg onprettige en luidruchtige situaties tot gevolg, terwijl de vaste kerkgangers liever elders gaan of thuisblijven.

Daarom is besloten om met ingang van het nieuwe werkjaar het roer om te gooien in navolging van een aantal andere parochies in ons land. In plaats van de klassieke manier van voorbereiden (een aantal keer komen en op een vaste datum met de hele groep de Communie doen) zal een doorlopende catechese van 3 jaar worden aangeboden voor kinderen en ouders, gericht op het ingroeien in het geloof en in de parochie. Na een jaar catechese te hebben gevolgd kan een kind in de loop van het volgende werkjaar de Communie doen in de reguliere viering in eender welke kerk op eender welke dag met een maximum van 2 gezinnen per viering. Men doet dus de 1ste H. Communie te midden van de “communio” (gemeenschap).

Waarom kiezen we voor deze nieuwe aanpak? Het doel is het serieus nemen van de mensen die vragen én serieus genomen te worden. Aankloppen bij de parochie voor een sacrament (of iets anders) zou altijd hand in hand moeten gaan met een zekere honger naar meer kennis, meer beleving en een (dieper) ingroeien in de gemeenschap. Anders dreigt de parochie een soort service-instituut te worden, en dat is niet de bedoeling.
Is dit nu dé oplossing? Ongetwijfeld niet. Ook voor parochies blijft het een zoeken naar de beste weg om enerzijds tegemoet te komen aan de wensen van mensen en anderzijds voor ogen te houden dat we geen “losse producten verkopen” maar mensen echt bij de hand moeten nemen om hen binnen te leiden in het geloof en de gemeenschap.

Contactpersoon:
Marjelein Verhoeven, Pastoraal werker,
Telefoon: 040 269 75 64
E-mail: catechese@petrus-ehv.nl