Eerste Communie en Vormsel via PetruSamen

Vanaf september 2022 vindt de voorbereiding van kinderen op hun Eerste Communie en Vormsel plaats binnen het project “PetruSamen”. Daarin ontmoeten ouders en kinderen elkaar één keer per maand op de zondagochtend in de kerk en op de pastorie om in onderscheiden leeftijdsgroepen samen ons geloof te vieren, te leren en te beleven. Zeg maar een soort gezinsochtend.

Hoe ziet er eens per maand de zondagochtend van PetruSamen er uit?

Voor de allerkleinsten is er een crêche die al vóór de familieviering van 10.00 uur begint. Die wordt gehouden in de speciaal daarvoor ingerichte “Nicolaaskamer”, die zich in de Petruskerk vindt.

Leeftijdsgroepen bij PetruSamen:

Wanneer Communie doen?

Na anderhalf jaar (minimaal 16 bijeenkomsten) dat uw kind de catechese bij PetruSamen volgt, kan er een datum worden gepland waarop uw kind zijn/haar Eerste Heilige Communie kan doen. Dit gebeurt tijdens een gewone zondagse Mis. U kiest, in overleg met het team, een datum en een van de drie kerken in onze parochie (St. Petruskerk/St. Thomaskerk/St. Antonius Abtkerk).

In onze parochie zijn er dus geen traditionele Eerste Communievieringen meer, waarin de kinderen groepsgewijs hun Eerste Communie doen. Op een gewone zondag kunnen maximaal twee kinderen per keer hun Communie doen, als ze  er aan toe zijn.

Wanneer Vormsel doen?

Ook voor de voorbereiding op het Vormsel geldt dat uw kind de catechese volgt bij PetruSamen in de leeftijdsgroep voor het Vormsel. Uitgangspunt is dat uw kind minimaal één jaar de vormselvoorbereiding bij PetrusSamen gevolgd heeft.

Aangezien er in de parochie maar één viering van het Vormsel per jaar is, zullen de kinderen die zich in de leeftijdsgroep voor het Vormsel hebben voorbereid, dit sacrament te samen in één viering ontvangen. De datum wordt in overleg met de vormheer bepaald.

Inschrijven: kinderen én ouders

Wanneer u als ouders uw kind de Eerste Communie of het Vormsel wil laten doen, vraagt de parochie voortaan aan u dat u niet alleen uw kind inschrijft voor PetruSamen, maar ook u zelf als ouders! Want ook voor de ouders biedt PetruSamen een traject van geloofsvorming, die past bij hun situatie. Daarin biedt de parochie zowel aan de Communicanten als aan de Vormeling maar ook aan de ouders een meerjarig traject van maandelijkse bijeenkomsten aan om te groeien in geloof in God. Op die weg worden de kinderen, als ze eraan toe zijn, voorbereid op de Eerste Communie en later op het Vormsel. Dit betekent in de praktijk dat een kind minimaal anderhalf jaar (16 bijeenkomsten) deelneemt aan het programma PetruSamen om goed voorbereid te kunnen worden.

Als een kind, voorafgaand aan de Eerste Communie nog gedoopt moet worden, dan leveren we maatwerk en starten we een aparte doopvoorbereiding, in overleg de pastoor en met de ouders.

U kunt het aanmeldformulier ook downloaden door te klikken op één van onderstaande links en het ingevuld mailen naar bovenstaand e-mailadres.

 Aanmelding voorbereiding Eerste Communie via PetruSamen

 Aanmelding voorbereiding Vormsel via PetruSamen