Missie

PetruSamen staat voor het Samen op weg gaan in de Petrusparochie met gezinnen en families, om zo een vertrouwelijke relatie met Jezus te kunnen opbouwen en de gelovige “familie van Jezus” te vormen. We gaan uit van de persoonlijke beleving en vorming van kinderen en hun ouders, waardoor ze leerling van Jezus worden en samen op weg gaan met zijn Woord. Wij proberen hen vóór te leven hoe ze christen kunnen zijn in de wereld van nu. Belangrijk is dat kinderen samen met hun ouders en grootouders deze weg volgen, om zo tot een duurzaam parochieleven te komen waarin ieder zich thuis mag voelen en waar ieder kan groeien in geloof.

Deelname van grootouders aan PetruSamen
Ook de grootouders betrekken we graag bij deze geloofsweg van PetruSamen.
Zij maken een belangrijk deel uit van het leven van kinderen en zijn vaak onmisbaar voor de geloofsopvoeding. Zij zijn van harte uitgenodigd de familievieringen bij te wonen. Op dit moment is er voorzien in een catechesegroep voor de ouders van de deelnemende kinderen, maar mogelijk wordt er in de toekomst ook een aparte groep voor de grootouders gestart.