Veilige omgeving

Per leeftijdscategorie komen groepen kinderen binnen PetruSamen bij elkaar om catechese te volgen, de ouders komen apart samen voor de oudercatechese. Wij willen kinderen en ouders een veilige omgeving bieden. Zo zullen de ruimtes steeds goed nagekeken worden op veiligheid voor de kinderen en zullen de groepen altijd door twee personen uit verschillende gezinnen begeleid worden. We houden graag de lijntjes kort en willen zo toegankelijk mogelijk zijn. Ter plekke elkaar even aanspreken kan dus altijd. Bij voorkomende vragen en suggesties is de catechist van de deelgroep waar uw kind in zit het eerste aanspreekpunt. Mocht het voorkomen dat u ergens over wilt doorpraten, dan kunt u contact opnemen met Mirjam van Lierop, contactpersoon van het familiepastoraat, via familiepastoraat@petrus-ehv.nl

Naast de contactpersoon is er ook een vertrouwenspersoon voor PetruSamen aangesteld. Als er zaken zijn rond PetruSamen die u wilt bespreken maar waar u met de catechist en de contactpersoon niet uitkomt, is het Hanneke Beemer die dan benaderd wordt. Elders op deze pagina stelt zij zich aan u voor.