Inschrijfformulier

Opgeven voor deelname aan PetruSamen kan via het invullen van de onderstaande velden van het digitale inschrijfformulier en dit te verzenden. Let op de velden met een sterretje (*) zijn verplicht. Na het akkoord geven middels de vinkjes, kan het formulier verzonden worden.

Wij doen graag mee met PetruSamen, Parochie St. Petrus’ Stoel Eindhoven.  Volledige naam (incl. voorletters)* Geboortedatum* Geslacht* E-mailadres* Telefoonnummer* Ouder neemt deel aan catechese*
  Ouder/verzorger1:
  Ouder/verzorger2:


  Volledige naam (incl. voorletters)* Geboortedatum* Geslacht* Neemt deel aan voorbereiding School-groep* Doopdatum Doopplaats
  Kind 1:

  Kind 2:

  Kind 3:

  Kind 4:

  Kind 5:  Straat+huisnummer*: Postcode*: Plaats*:
  Woonadres
  Mijn bankrekeningnummer is*: Ten name van*:


  Naam*: Datum*: Plaats*:


  Een kopie van het inschrijfformulier wordt ter bevestiging naar het eerste door u opgegeven mailadres verstuurd.
  Klik hier voor preventiebeleid en privacyverklaring.