Onze aanpak

Eens in de maand beginnen we op zondagmorgen om 10.00 uur in de Petruskerk met de familieviering. Dan gaan we samen koffie en limonade drinken, om vervolgens in en om de kerk in aparte groepjes per leeftijd samen te komen en om Bijbelverhalen te lezen en te verwerken (catechese). De groep van de allerkleinsten doet dit in de crèche, de grotere kinderen in groepjes per leeftijd, de ouders en in de oudergroep. Elke groep sluit af met een lunch, want het mag natuurlijk ook gewoon gezellig zijn.
Rond 12.45 uur gaan we allemaal weer huiswaarts.

 

Hoe ziet zo’n ochtend bij PetruSamen eruit?

Kevin is 8 jaar. Hij gaat met zijn moeder en jongere zusje naar PetruSamen.

Om 10.00 uur gaat hij naar de viering in de kerk en zingt enthousiast de liedjes mee. Hij leest ook een gedicht voor. Dat vindt hij wel spannend, maar hij probeert het toch! Om 11.00 uur is de viering afgelopen en krijgt hij limonade en een lekkere koek. Om 11.15 uur ziet hij in een zaaltje op de pastorie de andere kinderen van zijn groep. Zijn zusje gaat naar een andere groep. In de groep van Kevin doen ze een les uit de voorbereiding op de Eerste Communie. Deze keer gaan ze iets moois maken met klei. Vieze handen vindt hij helemaal niet erg. Om 12.15 uur worden de broodjes naar de groepen gebracht en samen heerlijk opgegeten.
Om 12.45 uur gaan ze samen opruimen. Kevin helpt natuurlijk ook mee, dan is alles zó klaar voor de volgende keer.
Om 13.00 uur wordt hij door zijn moeder opgewacht op het pleintje vóór de pastorie. Ook zijn zusje komt er al aan. Een heerlijke ochtend was dat!

Catechesemethode “Licht op ons pad”

Aan de hand van de methode “Licht op ons pad” maken we de kinderen vertrouwd met Bijbelverhalen zoals over het leven van Mozes, Abraham en Koning David, maar natuurlijk ook over het leven van Jezus en hoe deze verhalen de kinderen in het leven van alledag kunnen inspireren en sterk maken. De methode bestaat uit boeken voor de begeleiders en een map voor de kinderen die gaandeweg gevuld wordt met verhalen en verwerkingsopdrachten.

De groepen worden begeleid door betrokken parochianen die een diep geloofsleven hebben en dat graag door willen geven aan kinderen en hun ouders.

Catechesegroepen

De catechesegroepen zijn onderverdeeld per leeftijd. Dit zijn:

  • 0 tot 4 jaar Een crèche met Bijbelse inslag voor de allerkleinsten.
  • Groep 1, 2 en 3. Peuters en kleuters beginnen spelenderwijs de Bijbelverhalen te leren kennen.
  • Groep 4 en 5. Waarin de voorbereiding voor de Eerste Communie plaatsvindt.
  • Groep 6 en 7. Tussentijdse catechese tussen Eerste Communie en Vormsel in.
  • Groep 8.Waarin de kinderen toe groeien naar het Vormsel.
  • Een groep tieners en jongeren vanaf 12 jaar die verder de Bijbel en hun geloofsleven verkennen, zij komen 1x per maand bij elkaar op de vrijdagavond.
  • Ouders die in hun geloofsleven mee mogen groeien met hun kinderen en zo het geloof leren vóórleven.