Onze aanpak

Eens in de maand beginnen we op zondagmorgen om 10.00 uur in de Petruskerk met de familieviering. Dan gaan we samen koffie en limonade drinken, om vervolgens in en om de kerk in aparte groepjes per leeftijd samen te komen en om Bijbelverhalen te lezen en te verwerken (catechese). De groep van de allerkleinsten doet dit in de crèche, de grotere kinderen in groepjes per leeftijd, de ouders en in de oudergroep. Elke groep sluit af met een lunch, want het mag natuurlijk ook gewoon gezellig zijn.
Rond 12.45 uur gaan we allemaal weer huiswaarts.

 

Hoe ziet zo’n ochtend bij PetruSamen eruit?

Kevin is 8 jaar. Hij gaat met zijn moeder en jongere zusje naar PetruSamen.

Om 10.00 uur gaat hij naar de viering in de kerk en zingt enthousiast de liedjes mee. Hij leest ook een gedicht voor. Dat vindt hij wel spannend, maar hij probeert het toch! Om 11.00 uur is de viering afgelopen en krijgt hij limonade en een lekkere koek. Om 11.15 uur ziet hij in een zaaltje op de pastorie de andere kinderen van zijn groep. Zijn zusje gaat naar een andere groep. In de groep van Kevin doen ze een les uit de voorbereiding op de Eerste Communie. Deze keer gaan ze iets moois maken met klei. Vieze handen vindt hij helemaal niet erg.
Om 12.15 uur eten ze in de groep een krentenbol en misschien ook nog iets anders erbij. Om 12.45 uur is alles opgeruimd en wordt hij door zijn moeder opgewacht op het pleintje vóór de pastorie. Ook zijn zusje komt er al aan. Een heerlijke ochtend was dat!

Catechesemethode “Licht op ons pad”

Aan de hand van de methode “Licht op ons pad” maken we de kinderen vertrouwd met Bijbelverhalen zoals over het leven van Mozes, Abraham en Koning David, maar natuurlijk ook over het leven van Jezus en hoe deze verhalen de kinderen in het leven van alledag kunnen inspireren en sterk maken. De methode bestaat uit boeken voor de begeleiders en een map voor de kinderen die gaandeweg gevuld wordt met verhalen en verwerkingsopdrachten.

De groepen worden begeleid door betrokken parochianen die een diep geloofsleven hebben en dat graag door willen geven aan kinderen en hun ouders.

Catechesegroepen

 

De catechesegroepen, of deelgroepen, van PetruSamen zijn onderverdeeld per leeftijd. Zo kunnen we elk kind op zijn of haar niveau bekend maken met de verhalen uit de Bijbel.

 

Elke groep heeft een naam die verwijst naar de apostel Petrus, die van Jezus de opdracht kreeg Zijn schapen te weiden. Jezus noemt Petrus de Steenrots waarop Hij Zijn kerk zal bouwen. De namen hebben we ontleend aan die Steenrots.

 

Crèche. 0 tot 4 jaar Een crèche met Bijbelse inslag voor de allerkleinsten.

 

De Steentjes. Groep 1, 2 en 3. Peuters en kleuters beginnen spelenderwijs de Bijbelverhalen te leren kennen.

 

De Kiezels Groep 4 en 5. In deze groep vindt de voorbereiding voor de Eerste Communie plaats.

 

De Keien. Groep 6 en 7. We gaan door met de catechese tussen de Eerste Communie en het Vormsel in.

 

The Rocks Groep 8. In deze groep groeien de kinderen toe naar het Vormsel.

 

The Bricks. Tieners en jongeren vanaf 12 jaar. Een groep waarin jongeren verder de Bijbel en hun geloofsleven verkennen, zij komen 1x per maand bij elkaar op de vrijdagavond.

 

The Steppingstones. Catechese voor ouders die in hun geloofsleven mee mogen groeien met hun kinderen en zo het geloof leren vóórleven.