Wie zijn wij

PetruSamen wordt gedragen door een team van vrijwilligers dat onder leiding van pastor Ad Verest de organisatie op zich heeft genomen. Samen met een logistiek ondersteunend team en een muziekgroep vormen wij een enthousiaste groep die de maandelijkse zondagochtend van PetruSamen tot een feest voor alle deelnemers maakt.

De familieviering waarmee PetruSamen de zondagochtend opent, wordt muzikaal begeleid door een combo dat onder leiding staat van Marian Appel. De zang wordt ondersteund door een klein ensemble maar samen met de stemmen van de kinderen en anderen in de kerk wordt het muziek. De liedjes worden vooraf geoefend en door herhaling zullen ze op den duur bij iedereen bekend zijn.

De deelgroepen die na de familieviering naar de verschillende ruimtes gaan, worden begeleid door steeds twee vrijwilligers die we ‘catechisten’ noemen. Zij hebben allen jaren ervaring in het begeleiden van kinderen in de kerk. Uiteraard hebben onze catechisten allen een levendige geloofsbeleving. Het belangrijkste is dat zij met enthousiasme de verhalen uit de Bijbel vertellen en uitleggen, elk op het niveau van de leeftijden van de kinderen in de groep, zodat de weg van God met de mensen gaat leven bij de kinderen.

De deelgroep waarin de ouders bij elkaar komen na de familieviering wordt begeleidt door pastor Ad Verest, onze ‘familiepastor’, samen met Ine Geven. Ook zij hebben zeer ruime ervaring in het begeleiden van catechesegroepen. Zij zullen de Bijbelverhalen vertellen en uitleggen en ouders kunnen tijdens de bijeenkomst ook ervaringen uitwisselen, vragen stellen en eventuele onzekerheden delen over de geloofsopvoeding van hun kind(eren). Belangrijk is het gesprek dat onder leiding van pastor Ad en Ine op gang komt, zodat zij sámen leerlingen op de Weg van Jezus worden.