Onze aanpak

Eens in de maand beginnen we op zondagmorgen om 10.00 uur in de Petruskerk met de familieviering. Dan gaan we samen koffie en limonade drinken, om vervolgens in en om de kerk in aparte groepjes per leeftijd samen te komen en om Bijbelverhalen te lezen en te verwerken (catechese). De groep van de allerkleinsten doet dit in de crèche, de grotere kinderen in groepjes per leeftijd, de ouders en in de oudergroep. Elke groep sluit af met een lunch, want het mag natuurlijk ook gewoon gezellig zijn.
Rond 12.45 uur gaan we allemaal weer huiswaarts.

 

Hoe ziet zo’n ochtend bij PetruSamen eruit?

Kevin is 8 jaar. Hij gaat met zijn moeder en jongere zusje naar PetruSamen.

Om 10.00 uur gaat hij naar de viering in de kerk en zingt enthousiast de liedjes mee. Hij leest ook een gedicht voor. Dat vindt hij wel spannend, maar hij probeert het toch! Om 11.00 uur is de viering afgelopen en krijgt hij limonade en een lekkere koek. Om 11.15 uur ziet hij in een zaaltje op de pastorie de andere kinderen van zijn groep. Zijn zusje gaat naar een andere groep. In de groep van Kevin doen ze een les uit de voorbereiding op de Eerste Communie. Deze keer gaan ze iets moois maken met klei. Vieze handen vindt hij helemaal niet erg.
Om 12.15 uur eten ze in de groep een krentenbol en misschien ook nog iets anders erbij. Om 12.45 uur is alles opgeruimd en wordt hij door zijn moeder opgewacht op het pleintje vóór de pastorie. Ook zijn zusje komt er al aan. Een heerlijke ochtend was dat!