Catechesemethode “Licht op ons pad”

Aan de hand van de methode “Licht op ons pad” maken we de kinderen vertrouwd met Bijbelverhalen zoals over het leven van Mozes, Abraham en Koning David, maar natuurlijk ook over het leven van Jezus en hoe deze verhalen de kinderen in het leven van alledag kunnen inspireren en sterk maken. De methode bestaat uit boeken voor de begeleiders en een map voor de kinderen die gaandeweg gevuld wordt met verhalen en verwerkingsopdrachten.

De groepen worden begeleid door betrokken parochianen die een diep geloofsleven hebben en dat graag door willen geven aan kinderen en hun ouders.