Eens in de maand beginnen we op zondagmorgen om 10.00 uur in de Petruskerk met de familieviering. Dan gaan we samen koffie en limonade drinken, om vervolgens in en om de kerk in aparte groepjes per leeftijd samen te komen en om Bijbelverhalen te lezen en te verwerken (catechese). De groep van de allerkleinsten doet dit in de crèche, de grotere kinderen in groepjes per leeftijd, de ouders en in de oudergroep. Elke groep sluit af met een lunch, want het mag natuurlijk ook gewoon gezellig zijn.

Hoe ziet zo’n ochtend bij PetruSamen eruit?

Kevin is 8 jaar. Hij gaat met zijn moeder en jongere zusje naar PetruSamen.

Om 10.00 uur gaat hij naar de viering in de kerk en zingt enthousiast de liedjes mee. Hij leest ook een gedicht voor. Dat vindt hij wel spannend, maar hij probeert het toch! Om 11.00 uur is de viering afgelopen en krijgt hij limonade en een lekkere koek. Om 11.15 uur ziet hij in een zaaltje op de pastorie de andere kinderen van zijn groep. Zijn zusje gaat naar een andere groep. In de groep van Kevin doen ze een les uit de voorbereiding op de Eerste Communie. Deze keer gaan ze iets moois maken met klei. Vieze handen vindt hij helemaal niet erg. Om 12.15 uur worden de broodjes naar de groepen gebracht en samen heerlijk opgegeten.
Om 12.45 uur gaan ze samen opruimen. Kevin helpt natuurlijk ook mee, dan is alles zó klaar voor de volgende keer.
Om 13.00 uur wordt hij door zijn moeder opgewacht op het pleintje vóór de pastorie. Ook zijn zusje komt er al aan. Een heerlijke ochtend was dat!

Veilige omgeving

Per leeftijdscategorie komen groepen kinderen samen om catechese te volgen; de ouders komen apart samen voor de oudercatechese. Wij willen kinderen en ouders een veilige omgeving bieden. De groepen zullen altijd door twee personen uit verschillende gezinnen begeleid worden.

PetruSamen heeft een eigen vertrouwenspersoon waarvan je hieronder de gegevens vindt.

Vertrouwenspersoon gegevens

Catechesemethode “Licht op ons pad”

Aan de hand van de methode “Licht op ons pad” maken we de kinderen vertrouwd met Bijbelverhalen zoals over het leven van Mozes, Abraham en Koning David, maar natuurlijk ook over het leven van Jezus en hoe deze verhalen de kinderen in het leven van alledag kunnen inspireren en sterk maken. De methode bestaat uit boeken voor de begeleiders en een map voor de kinderen die gaandeweg gevuld wordt met verhalen en verwerkingsopdrachten.

De groepen worden begeleid door betrokken parochianen die een diep geloofsleven hebben en dat graag door willen geven aan kinderen en hun ouders.

Catechesegroepen

De catechesegroepen zijn onderverdeeld per leeftijd. Dit zijn:

  • 0 tot 4 jaar Een crèche met Bijbelse inslag voor de allerkleinsten.
  • Groep 1, 2 en 3. Peuters en kleuters beginnen spelenderwijs de Bijbelverhalen te leren kennen.
  • Groep 4 en 5. Waarin de voorbereiding voor de Eerste Communie plaatsvindt.
  • Groep 6 en 7. Tussentijdse catechese tussen Eerste Communie en Vormsel in.
  • Groep 8.Waarin de kinderen toe groeien naar het Vormsel.
  • Een groep tieners en jongeren vanaf 12 jaar die verder de Bijbel en hun geloofsleven verkennen, zij komen 1x per maand bij elkaar op de vrijdagavond.
  • Ouders die in hun geloofsleven mee mogen groeien met hun kinderen en zo het geloof leren vóórleven.

Eerste Communie en Vormsel

Met PetruSamen kiezen we ervoor de kinderen en hun ouders mee te nemen in een meerjarig traject van maandelijkse bijeenkomsten waarin ze steeds meer mogen groeien in geloof. Op die weg worden de kinderen, als ze eraan toe zijn, voorbereid op de Eerste Communie en later op het Vormsel. Dit betekent in de praktijk dat een kind minimaal anderhalf jaar deelneemt aan het programma PetruSamen om goed voorbereid te kunnen worden. Als een kind, voorafgaand aan de Eerste communie nog gedoopt moet worden, dan leveren we maatwerk en starten we een aparte doopvoorbereiding, in overleg de pastoor en met de ouders.

Agenda Familiepastoraat 2022-2023

2 juliGezinsbedevaartHele dagTilburg
17 septPetruSamen startupTijd volgt Pastorietuin
25 septPetruSamen10.00Petruskerk +
16 oktPetruSamen10.00Petruskerk +
5 nov“Are You Ready” vormelingen Info volgt
27 novPetruSamen start Advent10.00 Petruskerk +
18 decPetruSamen10.00Petruskerk +
24 decFamilieviering met kerstspel 18.00Petruskerk
25 decKerstmis10.00Petruskerk
2023
22 janPetruSamen10.00Petruskerk +
10 febVormelingen sluiten aan bij jongerengroepInfo volgt
19 febPetruSamen10.00Petruskerk +
22 febStart 40-dagentijd, activiteit volgtTijd volgt
26 maartPetruSamen10.00Petruskerk
1 aprilPalmpasenstokken maken 13.00Thomaskerk
2 aprilPalmpasen10.00Petruskerk
6 aprilWitte Donderdag, activiteit volgt Info volgt Petruskerk
7 aprilGoede Vrijdag, activiteit volgt Info volgt Petruskerk
8 aprilStille Zaterdag, Paaswake Info volgt Petruskerk
9 aprilPasen, Paaseieren zoeken 10.00Petruskerk+tuin
16 aprilPetrusamen10.00Petruskerk +
12 meiVormelingen sluiten aan bij jongerengroepInfo volgt
28 meiPetruSamen Pinksteren10.00Petruskerk +
4 juniVormsel onder voorbehoud10.00Petruskerk
18 juniPetruSamen, afsluiting10.00Petruskerk +