In de afgelopen jaren hebben ruim 325.000 mensen in Nederland een Alpha-cursus gevolgd. Bijna alle deelnemers gaven aan dat de cursus een positieve impact op hun geloof en leven heeft gehad. Ook in Nederland hebben al veel parochies ontdekt dat Alpha helpt om meer bewust bezig te zijn met de oorspronkelijke missie van de Kerk: de Blijde Boodschap van Jezus Christus verkondigen en leerlingen maken.
Voor meer informatie klik hier.