Even een stapje terug in de tijd: naar de jaren zestig van de vorige eeuw,
jaren waarin we overspoeld worden door een nieuwe sound. Die van The Beatles.
Een van de vele hits die zij scoren, heeft als titel: ‘All you need is love!’
En jawel, ze hebben gelijk: liefde is alles wat we nodig hebben.


 

Maar al gauw dringen zich vragen op als:
Wat versta je onder liefde? En waar haal je liefde vandaan?
Liefde kun je niet kopen, zelfs niet voor alle geld van de hele wereld.
Liefde is nu eenmaal onbetaalbaar. Hoe komen we dan aan liefde?

 

Pinksteren is het feest van de liefde.
We vieren dat Gods Geest is uitgestort in onze harten.
Dat ons hart vervuld wordt met liefde, als een geschenk van God, want God is liefde.
Ik geef toe, het is niet altijd gemakkelijk te geloven in die liefde van God.
Hij is dikwijls zo ver weg.
Bijvoorbeeld wanneer wij zien hoe mensen elkaar vermoorden,
hoe mensen omkomen door natuurrampen;
als we de schrijnende ellende zien in ontwikkelingslanden.
Waar blijft daar die God van liefde?
En wie van ons twijfelt niet vaak aan Gods liefde voor onszelf?
Wanneer een dierbare plotseling sterft, wanneer we ziek of gehandicapt worden.
God kan zover weg zijn.
Hoe kunnen we dan weten dat Hij ons liefheeft?

 

‘All you need is love!’
Dat wij door God geliefd zijn, dat wij elkaar liefhebben,
wordt voor alles duidelijk in een oprecht gebed.
Terwijl Jezus bidt, gaat de hemel open,
terwijl de apostelen in gebed zijn, daalt Gods Geest neer.
De Kerk is nergens méér kerk van Christus dan wanneer zij in gebed is.
Door het gebed heeft de Kerk steeds weerstand kunnen bieden
aan alle bedreigingen van de wereld.
Ook in onze tijd zijn mensen op zoek naar plaatsen waar samen gebeden wordt,
naar een oase van stilte en rust.

 

Wij zien Gods Geest werkzaam in deze wereld, een wereld die mensen samenbrengt
om in liefde voor elkaar en voor de wereld te werken.
Liefde kan alleen gewekt worden door liefde.
Laat ons ruimte geven aan Gods liefde in ons, aan Gods liefde in de Kerk.

 

‘All you need is love!’
Liefde wordt ons geschonken door Jezus
en wij mogen die verder uitdragen naar iedere mens die wij ontmoeten.
Veel mensen komen niet meer toe aan gebed, lezen geen geestelijk boek meer;
alleen de taal van de liefdevolle dienstbaarheid verstaan ze nog.
Laten we die taal van liefdevolle zorgzaamheid spreken voor elkaar.
Dat kan het aanschijn van de aarde veranderen.
Pinksteren op zijn best: ‘All you need is love!’
Zalig Pinksteren, van harte!

Eindhoven, 10 mei 2021

Fred van Lieshout