Vormsel, hoe zat het ook alweer?

Eén van de sacramenten binnen de katholieke kerk is het Vormsel. Sacramenten zijn tekenen van de aanwezigheid van God in ons leven. Naast het Vormsel kennen we bijvoorbeeld ook de Communie of Eucharistie, het Huwelijk en het sacrament van Boete en Verzoening. Het Vormsel is één van ininitatiesacramenten, dat wil zeggen een sacrament of teken dat iemand deel gaat uitmaken van de geloofsgemeenschap. Tijdens het Vormsel krijgt iemand het teken van de Heilige Geest, zoals ook de leerlingen van Jezus dit kregen tijdens Pinksteren. Dit sacrament wordt tijdens een speciale viering eens per jaar toegediend, meestal door de Bisschop die dan Vormheer wordt genoemd.

 

Hoe werkt dat in de parochie Sint Petrus?

Als uw kind in groep 8 of in de eerste brugklas zit, kan het gaan deelnemen aan de voorbereiding op het Vormsel. Deze voorbereiding vindt één keer per maand plaats binnen PetruSamen. De toekomstige vormelingen ontvangen samen de catechese, of geloofsvorming, in de deelgroep The Rocks. Omdat de Vormheer meerdere kinderen tegelijk (en soms ook volwassenen) één keer per jaar het Vormsel toedient, wordt de datum voor deze speciale dag met hem afgestemd. Uw kind doet minimaal één jaar mee aan PetruSamen en is eerder al gedoopt. Als dat nog niet zo is, leveren we pastoraat op maat en wordt u hierover apart benaderd. U kunt het hele gezin inschrijven voor PetruSamen via het formulier op deze website, want bent als ouders mét uw kind(eren) uitgenodigd de catechese te volgen, om zo sámen op weg te gaan en leerlingen van Jezus te worden.