Ook onze parochie ondervindt de gevolgen van de Corona-crisis. Zoals u bekend vervallen tot nader order alle reguliere vieringen in de kerken van onze parochie.

Via onze website, Facebook en de digitale nieuwsbrief blijven wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen onze parochie. Een aantal exemplaren van de nieuwsbrief ligt ook in de Mariakapellen van onze parochie. Ons pastoraal team blijft het goede werk zoveel als mogelijk voortzetten. Zo worden onder andere parochianen die in hun laatste levensfase zijn en hun familie zo goed mogelijk begeleid; ook het toedienen van het sacrament van de zieken blijft – weliswaar in beschermende kledij – mogelijk. Ook zij doen er alles aan om iedereen waar mogelijk te ondersteunen.

Omdat al sinds medio maart geen vieringen meer gehouden worden, missen we als parochie de collectes, een belangrijk deel van onze inkomsten. Helaas bestaat hiervoor geen regeling die dit verlies aan inkomsten compenseert. De vaste lasten van de parochie lopen tijdens deze crisisperiode wel gewoon door, terwijl ook andere inkomstenbronnen zoals inkomsten uit beleggingen en huuropbrengsten onder druk staan.

Om ons te helpen, vragen wij u daarom om een extra financiële bijdrage voor onze parochie zodat we hiermee het verlies aan inkomsten wat kunnen beperken. Het parochiebestuur zou deze extra bijdrage zeer op prijs stellen. We rekenen op u!

U kunt uw extra kerkbijdrage overmaken op IBAN-nummer: NL 11 RABO 0158 2051 11 t.n.v. parochie St. Petrus’ Stoel te Eindhoven. Of gebruik de QR-code die u op onze website vindt.

Mede namens het parochiebestuur,
pastoor Goris.