Overal in onze wereld zal ook dit jaar weer
dat onbegrijpelijke mysterie van de verrijzenis van Christus worden gevierd.
In vele talen zal weer worden uitgezongen: ‘De Heer is waarlijk opgestaan, alleluja!’.
Zolang we over het mysterie zingen, zijn er niet zo’n grote problemen.
Dat wordt anders wanneer we er nuchter over gaan nadenken.
Dan komen de vragen los.
Lees verder…