‘Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.’ Johannes 15, vers 13

Een kerkgemeenschap dat zijn we samen; jong en oud. Binnen onze parochie is een groep van ongeveer twintig jongeren die maandelijks bij elkaar komt. Hier delen ze samen het geloof. Natuurlijk is er ook tijd voor andere activiteiten of onderwerpen.
Tieners en jongeren in de leeftijd 12 t/m 30 jaar zijn van harte welkom zich aan te sluiten. We komen iedere tweede vrijdag van de maand (m.u.v. juli en augustus) samen in de pastorie van 19.00 tot 20.30 uur.
De jongerengroep wordt begeleid door diaken Henry Vermeulen.

 

Verdieping en gezelligheid
De bijeenkomsten van de jongerengroep worden voornamelijk voorbereid door de jongeren zelf. We organiseren verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld de ‘Heilige van de maand’, waarbij we onszelf verdiepen in, en laten inspireren door het leven van een heilige. Maar naast de verdiepende momenten is er ook veel gezelligheid. We hebben uitjes, maken samen muziek, doen spelletjes en bidden voor elkaar.

 

Kloosterweekend
Een jaarlijkse traditie bij onze jongerengroep is het kloosterweekend. Tijdens een lang weekend (meestal rond Carnaval) gaan we naar de Benedictinessen in Oosterhout. Hier leven we mee in het ritme van de zusters, maar volgen we daarnaast ook een programma dat we zelf voorbereiden. Dit weekend is vaak populair, want het geeft ons de mogelijkheid de band onderling en de band met God te versterken.

 

Wereldjongerendagen
1x per 3 jaar vinden ergens in de wereld de Wereldjongerendagen (WJD) plaats Een evenement waar miljoenen jongeren van over de hele wereld bij elkaar komen om samen het geloof te vieren. Er is een programma vanuit het bisdom en/of kerkprovincie en aan het slot van de WJD vieren we samen de H. Mis met de paus.Ook vanuit onze jongerengroep zijn we naar verschillende edities van de WJD geweest. Zo gingen we onder andere in Madrid, Rio de Janeiro, Krakau en Panama. We konden hierheen, onder andere door het organiseren sponsoracties. Samen wassen we auto’s of maken we de graven van onze dierbare overledenen schoon. Door samen de handen uit de mouwen te steken kunnen we iets betekenen voor onze parochie en krijgen we de mogelijkheid deze onvergetelijke en levens-veranderende reizen te maken.

 

Verbinden
Als katholieke jongeren willen we bruggen slaan, vooral naar mensen binnen onze eigen kerkgemeenschap, de zwakken en ouderen. Maar ook zoeken wij de verbintenis met andere jongeren: andere katholieke jongerengroepen in Eindhoven, bij activiteiten van Jong Bisdom Den Bosch, maar ook protestantse jongeren. Zo hopen we van elkaar te kunnen leren en verder in dezelfde liefde voor Jezus tot elkaar te komen.

 

Kom jij ook meedoen?
Zoals hierboven geschreven zijn alle tieners en jongeren van harte welkom zich bij ons aan te sluiten. We zijn allemaal geliefd in Gods ogen en vanuit die liefde willen wij jou graag verwelkomen. Samen leren meer over ons geloof en zo zetten we iedere keer een stapje verder naar elkaar, de mensen om ons heen en naar Hem.
Contact: tienerenjongerengroep@petrus-ehv.nl