Het is een goed gebruik een kaarsje te branden voor mensen in nood, bij ziekte of als we staan voor een moeilijke uitdaging. In deze dagen van coronacrisis wordt van ons allen een offer gevraagd: zo min mogelijk contact met mensen en zoveel mogelijk thuisblijven. Het wordt stil om ons heen.

 

Wellicht zou u graag een devotielichtje of noveenkaars opsteken in de Mariakapel, maar kunt of durft u daar nu niet naar toe te komen.

Wij willen graag deze kaarsen voor u aansteken. U kunt uw aanvraag doen via: kaars@petrus-ehv.nl. U kunt dan uw bijdrage overmaken op: NL57RABO 0171 6032 81 t.n.v. parochie St. Petrus‘ Stoel onder vermelding van (noveen)kaars.

De devotielichtjes kosten €0,50 en de noveenkaarsen €4,-

De kaars zal dan worden ontstoken in de Mariakapel van de St. Petruskerk.

 

 

 

Een (noveen)gebed tot Maria in deze tijd:

 

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon.
Daarom komen wij vol vertrouwen tot u
en wij vragen door u aan de Heer:
Bevrijd ons land van de Corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Geef wijsheid aan onze bestuurders en geef dat wij spoedig weer
kunnen samenkomen om ons geloof te vieren.
Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.
Maria, bescherm ons en onze dierbaren,
geef ons overgave aan de wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon. Amen.