De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. Met ingang van 29 april mag maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn.

 

Voor onze parochie geldt het volgende:

  •  St. Petruskerk:             100 bezoekers
  •  St. Antonius Abtkerk:  60 bezoekers
  •  St. Thomaskerk:            50 bezoekers

De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere versoepeling toe, vinden de bisschoppen.

 

De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid  en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.

Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden.

 

Wat onze parochie betreft: aanmelden blijft noodzakelijk.